Projekty unijne

Specjalizujemy się w pozyskiwania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 na realizację projektów szkoleniowych, aktywizacyjnych, edukacyjnych  w szczególności w ramach działań:
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Firmy zainteresowane współpracą w zakresie pozyskania dofinansowania prosimy o kontakt z p. Kingą Koronkiewicz kom. 606 97 55 99.

 

REALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE:
 

STAŻ PRZEPUSTKĄ DO SUKCESU NA RYNKU PRACY - EDYCJA III

Czas trwania projektu: marzec 2021r. – luty 2022r.
Termin rekrutacji: marzec 2021r. – grudzień 2021r.
Wartość projektu: 872 970,45 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 829 321,93 PLN


Cel projektu: nabycie kompetencji przez 93 uczniów (75K i 18M) oraz 5 nauczycieli kształcenia zawodowego (3K i 2M), uczących się lub pracujących w m. Białystok ze szkół policealnych prowadzących kształcenie zawodowe: Szkoły Policealnej CNiB Żak w Białymstoku z kierunków: Technik administracji, Technik archiwista, Technik BHP, Technik usług kosmetycznych, Florysta, Szkoły Policealnej Medycznej Żak w Białymstoku z kierunków: Technik masażysta i Szkoły Policealnej Opieki Medycznej  Żak w Białymstoku z kierunków: Opiekun medyczny, poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców, do końca II.2022r.

 

MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ

 

Czas trwania projektu: marzec 2021r. – październik 2021r.
Termin rekrutacji: marzec 2021r. – sierpień 2021r.
Wartość projektu: 454 135,72 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 431 428,93 PLN


Cel projektu:  nabycie do końca X 2021r. kompetencji przez 47 uczniów (40K i 7M) oraz 3 instruktorów praktycznej nauki zawodu (2K i 1M), uczących się lub pracujących w m. Białystok ze szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe: Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej w Białymstoku z kierunków: Technik sterylizacji medycznej, Technik farmaceutyczny, Technik usług kosmetycznych, Opiekun medyczny, Technik masażysta, poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.

STAŻ DROGĄ DO SUKCESU ZAWODOWEGO

 

Czas trwania projektu: marzec 2021r. – październik 2021r.
Termin rekrutacji: marzec 2021r. – sierpień 2021r.
Wartość projektu: 454 121,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 431 415,42 PLN


Cel projektu:  nabycie do końca X 2021r. kompetencji przez 60 uczniów (47K i 13M) oraz 3 nauczycielki kształcenia zawodowego , uczących się lub pracujących w m. Białystok ze szkół policealnych prowadzących kształcenie zawodowe: Policealnej Szkoły COSINUS w Białymstoku i Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS 1 w Białymstoku z kierunków: Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych, Technik ochrony fizycznej osób i mienia, Technik BHP, Florysta, Technik administracji, Opiekunka dziecięca poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.

STAŻ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA - EDYCJA II

 

Czas trwania projektu: marzec 2021r. – październik 2021r.
Termin rekrutacji: marzec 2021r. – sierpień 2021r.
Wartość projektu: 454 121,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 431 415,42 PLN


Cel projektu:  nabycie do końca X 2021r. kompetencji przez 60 uczniów (49K i 11M) oraz 3 nauczycielki kształcenia zawodowego, uczących się lub pracujących w m. Białystok ze szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe: Policealnej Szkoły COSINUS w Białymstoku z kierunków: Technik rachunkowości, Technik administracji, Technik informatyk, Opiekunka dziecięca, Opiekun medyczny i Asystentka stomatologiczna, poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.

Zawodowy POWER

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 30.11.2020
Termin rekrutacji do projektu: 01.01.2020 – 30.06.2020 (lub do wyczerpania miejsc)
Wartość projektu:
342 644,19 PLN
Dofinansowanie projektu: 325 461,95 PLN (w tym z UE 288 780,52 PLN)

Wysokiej jakości staże dla uczniów Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach-edycja II

Czas trwania projektu: 01.09.2019r. – 30.04.2020r.
Termin rekrutacji:  wrzesień 2019r. – luty 2020r.
Wartość projektu:  451 407,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  383 696,76 PLN
Cel projektu: nabycie do końca kwietnia 2020r. kompetencji przez 43 uczniów (36K i 7M) oraz 3 nauczycieli   kształcenia zawodowego (2K i 1M), uczących się lub pracujących w mieście Suwałki z Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach (szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe), poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.

Obudź swój zawodowy potencjał-edycja II

 

Czas trwania projektu: 01.09.2019r. – 30.04.2020r.
Okres rekrutacji: wrzesień 2019r. - luty 2020r.

Wartość projektu: 451 407,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 383 696,76  PLN
Cel projektu: nabycie do końca kwietnia 2020 r. kompetencji przez 43 uczniów (40K i 3M) oraz 3 nauczycieli kształcenia zawodowego (2K i 1M), uczących się lub pracujących w mieście Białystok z Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu (policealna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe), poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.

Jestem aktywna zawodowo!

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, logo Województwa Podlaskiego, logo Optimy HRS, Unia Europejska

 

Czas trwania projektu: listopad 2017 – październik 2018

Wartość projektu: 455 590 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 387 251,50 PLN

Cel projektu: Zaktywizowanie 38 kobiet od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, z m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz nabycie przez nie do końca X.2018r. doświadczenia zawodowego w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy, a następnie zapewnienie zatrudnienia min. 49% kobiet uczestniczących w projekcie, min. 40% długotrwale bezrobotnych, min. 43% uczestniczek 50+ i min. 48% uczestniczek o niskich kwalifikacjach w miejscu odbywania stażu.

Opiekun zawodem przyszłości

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, logo Województwa Podlaskiego, logo Optimy HRS, Unia Europejska

 

Czas trwania projektu: grudzień 2017 – listopad 2018

Wartość projektu: 455 749 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 387 386,65 PLN

Cel projektu: Zaktywizowanie 46 kobiet od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, z m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz nabycie przez nie do końca XI.2018r. kwalifikacji i umiejętności praktycznych do pracy w charakterze Siostry PCK lub opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, a następnie zapewnienie zatrudnienia min. 49% kobiet uczestniczących w proj., min. 40% długotrwale bezrobotnych, min. 43% uczestniczek 50+ i min. 48% uczestniczek o niskich kwalifikacjach w PCK i placówkach stażowych.

Od stażysty do specjalisty

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, logo Województwa Podlaskiego, logo Optimy HRS, Unia Europejska

Czas trwania projektu: październik 2017 – wrzesień 2018
Wartość projektu: 461 700 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 392 445 PLN
Liczba uczestników: 48 (45 uczniów i 3 nauczycielki)

Cel projektu: nabycie do końca września 2018r. kompetencji zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy przez 45 uczniów (40K i 5M) oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 3 nauczycielki kształcenia zawodowego uczących się lub pracujących na terenie m. Łomża w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Łomży (szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe), z kierunków: Opiekun medyczny, Rejestratorka medyczna, Biomasażysta (masaż leczniczy), florysta, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik BHP, wizaż i stylizacja, fryzjer damski, dekorator wnętrz, przedstawiciel handlowy, technik turystyki wiejskiej poprzez udział w stażach zawodowych realizowanych u pracodawców.


Planowane efekty: nabycie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez minimum 41 uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez 3 nauczycielki kształcenia zawodowego.  


Kto może wziąć udział w projekcie: uczniowie i nauczycielki ze Szkoły Policealnej ŻAK w Łomży z kierunków: Opiekun medyczny, Rejestratorka medyczna, Biomasażysta (masaż leczniczy), florysta, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik BHP, wizaż i stylizacja, fryzjer damski, dekorator wnętrz, przedstawiciel handlowy, technik turystyki wiejskiej uczący się lub pracujący na terenie m. Łomża, zamieszkujący woj. podlaskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  

Staże zawodowe - Twoja szansa na lepszy start

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, logo Województwa Podlaskiego, logo Optimy HRS, Unia Europejska

Czas trwania projektu: wrzesień 2017 – sierpień 2018
Wartość projektu: 461 700 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 392 445 PLN
Liczba uczestników: 48 (45 uczniów i 3 nauczycielki)

Cel projektu: nabycie do końca sierpnia 2018r. kompetencji przez 45 uczniów (40K i 5M) oraz 3 nauczycielki kształcenia zawodowego uczących się lub pracujących w m. Suwałki z Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Suwałkach (szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe), z kierunków: Opiekun DPS, Opiekunka Środowiskowa, Biomasażysta (masaż leczniczy/fizjoterapia), Rejestratorka Medyczna, Technik administracji, Technik usług kosmetycznych, Technik turystyki wiejskiej, Technik informatyk, Technik rachunkowości, Technik BHP, Florysta, Wizażystka/Stylistka, Manikiurzystka, Agent Celny, Dekorator wnętrz, Ogrodnik Terenów Zieleni, Grafika komputerowa, Konsultant ds. żywienia, Pracownik ds. osobowych, Konsultant ds. pozyskiwania funduszy unijnych,  poprzez udział w stażach zawodowych realizowanych u pracodawców.


Planowane efekty: nabycie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez minimum 41 uczniów oraz min. 3 nauczycielki kształcenia zawodowego.  


Kto może wziąć udział w projekcie: uczniowie i nauczycielki ze Szkoły Policealnej ŻAK w Suwałkach z kierunków: Opiekun DPS, Opiekunka Środowiskowa, Biomasażysta, Rejestratorka Medyczna, Technik administracji, Technik usług kosmetycznych, Technik turystyki wiejskiej, Technik informatyk, Technik rachunkowości, Technik BHP, Florysta, Wizażystka/Stylistka, Manikiurzystka, Agent Celny, Dekorator wnętrz, Ogrodnik Terenów Zieleni, Grafika komputerowa, Konsultant ds. żywienia, Pracownik ds. osobowych, Konsultant ds. pozyskiwania funduszy unijnych, uczący się lub pracujący w m. Suwałki w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  

Siostra PCK - edycja II

Czas trwania projektu: marzec 2017 – maj 2018

Start poszczególnych grup szkoleniowych:

- gr. I: kwiecień 2017r.

- gr. II: lipiec 2017r.

- gr. III: październik 2017r.

- gr. IV: styczeń 2018r.

 

Wartość projektu: 455 830,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 387 455,50 PLN

 

Opiekunka Domowa SenioraCzas trwania projektu: wrzesień 2016 – listopad 2017
Wartość projektu:   516 375,74 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 435 201,46 PLN
Liczba uczestników: 30

Cel projektu: nabycie do końca listopada 2017r. kompetencji i doświadczenia zawodowego umożliwiającego wykonywanie zawodu opiekunki domowej do osoby starszej, niepełnosprawnej przez 30 kobiet do 29 roku życia, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) z powiatu Warszawa i powiatu żyrardowskiego, w tym 2 osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie zatrudnienia 13 uczestnikom projektu w miejscu odbywania stażu (PCK) ma okres min. 3 miesięcy w oparciu o umowę o pracę (min. ¼ etatu) lub umowę cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa trzykrotności min. wynagrodzenia w terminie do 4 tygodni od ukończenia udziału w projekcie.
 
Planowane efekty: Nabycie kwalifikacji i doświadczenia po opuszczeniu programu przez 30 kobiet poniżej 30 roku życia oraz podjęcie zatrudnienia przez 13 kobiet do 4 tyg. od ukończenia udziału w projekcie.

Kto może wziąć udział w projekcie: kobiety w wieku do 29 r.ż., należące do grupy NEET, z powiatu Warszawa lub powiatu żyrardowskiego w tym 10 kobiet biernych zawodowo, 20 bezrobotnych (w tym 8 kobiet długotrwale bezrobotnych) oraz 2 kobiety niepełnosprawne.

Staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy

 

Czas trwania projektu: maj 2016 – wrzesień 2017
Wartość projektu: 703 368,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 597 863,43 PLN
Liczba uczestników: 75

Cel projektu: nabycie do końca września 2017r. kompetencji przez 70 uczniów (52K i 18M) oraz 5 nauczycielek kształcenia zawodowego uczących się lub pracujących w woj. podlaskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ze szkół policealnych prowadzących kształcenie zawodowe z kierunków: Opiekun w DPS, Opiekunka Środowiskowa, Asystent osoby niepełnosprawnej, Opiekun medyczny, Technik masażysta, Asystentka stomatologiczna, Higienistka stomatologiczna, Opiekunka dziecięca, Biomasażysta (masaż leczniczy), Biomasażysta (fizjoterapia), Rejestratorka medyczna poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.


Planowane efekty: nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez minimum 59 uczniów i 5 nauczycielek.  


Kto może wziąć udział w projekcie: uczniowie i nauczycielki uczący się/pracujące w woj. podlaskim w jednej ze szkół: Policealnej Szkole Nr 1 Ochrony Zdrowia, Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu Żak (Oddział w Białymstoku, Łomży i Suwałkach), Policealnej Szkole Medycznej Żak, Policealnej Szkole TEB Edukacja, Policealnej Szkole Adinistracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku, Policealnej Szkole Jednorocznej "Akademia Sukcesu" w Białymstoku, Policealnej Szkole "Akademia Sukcesu" w Suwałkach lub Policealnej Szkole Jednorocznej "Akademia Sukcesu" w Suwałkach na jednym z kierunków: Opiekun w DPS, Opiekunka Środowiskowa, Asystent osoby niepełnosprawnej, Opiekun medyczny, Technik masażysta, Asystentka stomatologiczna, Higienistka stomatologiczna, Opiekunka dziecięca, Biomasażysta (masaż leczniczy), Biomasażysta (fizjoterapia), Rejestratorka medyczna.

Inwestuję w Siebie - Kurs podnoszący kwalifikacje pracowników placówek zapewniających opiekę dzienną nad dziećmi do lat 3

Czas trwania projektu: maj – grudzień 2014
Wartość projektu: 98 588,00 PLN
W projekcie uczestniczyło 20 pracowników i właścicieli placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat. Uczestnicy brali udział w wykładach i warsztatach mających na celu podniesienie kwalifikacji i poznanie nowych trendów w zakresie opieki nad dziećmi.

Program szkolenia:

Profesjonalna opiekunka dziecięca

Czas trwania projektu: wrzesień 2010 – maj 2011
Wartość projektu: 215 696,76 PLN
Liczba uczestników: 100


W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w:

  • spotkaniach z doradcą zawodowym, na których opracowywali Indywidualne Plany Działania służące rozwojowi ich ścieżki zawodowej
  • kursie z zakresu opieki nad dzieckiem


Program kursu: