Opiekunka dziecięca – edycja 2

Czas trwania projektu: kwiecień 2014 – czerwiec 2015
Wartość projektu: 802 911,65 PLN
Liczba uczestników: 90
Liczba osób, które dzięki uczestnictwie w projekcie uzyskały zatrudnienie: 41


W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w:

  • spotkaniach z doradcą zawodowym, na których opracowywali Indywidualne Plany Działania służące rozwojowi ich ścieżki zawodowej
  • zajęciach szkoleniowych z zakresu opieki nad dzieckiem do 3 lat
  • płatnych, trzymiesięcznych stażach w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat (żłobkach, klubach malucha)
  • spotkaniach z pośrednikiem pracy
  • baterii testów D3 prowadzonych przez psychologa, umożliwiających nabycie informacji o swoich predyspozycjach, mocnych i słabych stronach.

Program szkolenia teoretycznego:

  • Blok I: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (16h)
  • Blok II: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20h)
  • Blok III: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (84h)
  • Blok IV: Pielęgnowanie dziecka (32h)
  • Blok V: Aktywizacja zawodowa (8h)