Profesjonalna opiekuna seniora

Czas trwania projektu: styczeń 2013 – luty 2015
Wartość projektu: 426 773,00 PLN
Liczba uczestników: 60
Liczba osób, które dzięki uczestnictwie w projekcie uzyskały zatrudnienie: 12


W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w:

  • spotkaniach z doradcą zawodowym, na których opracowywali Indywidualne Plany Działania służące rozwojowi ich ścieżki zawodowej
  • zajęciach teoretycznych z zakresu opieki nad osobą starszą
  • płatnych, trzymiesięcznych stażach zawodowych odbywanych w środowiskach PCK
  • zajęciach z aktywizacji społecznej
  • zajęciach z aktywizacji zawodowej


Program zajęć teoretycznych:

  • I Blok Socjomedyczne aspekty usług opiekuńczych (16h)
  • II Blok: Rehabilitacja (24h)
  • III Blok: Pielęgnacja seniora (30h)