Profesjonalna opiekunka seniora z modułem jęz. niemieckiego

Czas trwania projektu: październik 2012 – sierpień 2013
Wartość projektu: 358 280,20 PLN
Liczba uczestników: 105
Liczba osób, które dzięki uczestnictwie w projekcie uzyskały zatrudnienie: 37


W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w:

  • spotkaniach z doradcą zawodowym, na których opracowywali Indywidualne Plany Działania służące rozwojowi ich ścieżki zawodowej
  • kursie z zakresu opieki nad osobą starszą
  • module szkoleniowym Funkcjonowanie w stresie


Program kursu:

  • I Blok: Język niemiecki dla opiekunek (64h)
  • II Blok Socjomedyczne aspekty usług opiekuńczych (16h)
  • III Blok: Rehabilitacja (16h)
  • IV Blok: Pielęgnacja seniora (20h)
  • V Blok: Wsparcie psychologiczne i kształcenie umiejętności interpersonalnych (8h)
  • VI Blok: Aktywizacja zawodowa (8h) – odp. za realizację Kinga Koronkiewicz
  • VII Blok: Zajęcia praktyczne w domu opieki społecznej (40h)