STAŻ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA - EDYCJA II

 

Czas trwania projektu: marzec 2021r. – październik 2021r.
Termin rekrutacji: marzec 2021r. – sierpień 2021r.
Wartość projektu: 454 121,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 431 415,42 PLN


Cel projektu:  nabycie do końca X 2021r. kompetencji przez 60 uczniów (49K i 11M) oraz 3 nauczycielki kształcenia zawodowego, uczących się lub pracujących w m. Białystok ze szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe: Policealnej Szkoły COSINUS w Białymstoku z kierunków: Technik rachunkowości, Technik administracji, Technik informatyk, Opiekunka dziecięca, Opiekun medyczny i Asystentka stomatologiczna, poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.


Liczba uczestników:  60 osób (49 uczennic i 11 uczniów) oraz 3 nauczycielki kształcenia zawodowego


Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do uczennic/uczniów i  nauczycieli, uczących się lub pracujących w mieście Białystok w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w:

1. Szkole Policealnej COSINUS w Białymstoku na kierunkach:
• Technik rachunkowości,
• Technik administracji,
• Technik informatyk,
• Opiekunka dziecięca,
• Opiekun medyczny,
• Asystentka stomatologiczna.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1. Staże zawodowe u pracodawców:
• Uczennice/Uczniowie – 150 lub 450h/os.
• Nauczyciele - 40h/os.


W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
• stypendium stażowe w wysokości 2 080,38zł za każde 150h odbycia stażu – dotyczy uczniów
• możliwość uzyskania refundacji kosztów zakupu odzieży roboczej, eksploatacji materiałów i narzędzi
• szkolenie BHP
• badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu
• ubezpieczenie NNW

 


Informacje ogólne: tel. 797 628 947, staz@optimahrs.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Słabińska, tel. 516 459 545 kslabinska@optimahrs.pl

 

Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (OPTIMA HRS, Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22) - na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony www.optimahrs.pl , wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (OPTIMA HRS, Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
• prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Staż drogą do zatrudnienia – edycja II”
• prześlij skan mailem na adres: staz@optimahrs.pl