Staż przepustką do sukcesu na rynku pracy

  

Czas trwania projektu: wrzesień 2018r. – sierpień 2019r.
Termin rekrutacji: wrzesień 2018r. – maj 2019r.
Wartość projektu: 955 830,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 907 860,00 PLN

Cel projektu: nabycie do końca sierpnia 2019r. kompetencji przez 80 uczniów (70K i 10M) oraz 4 nauczycielki kształcenia zawodowego, uczących się lub pracujących w mieście Białystok ze szkół policealnych prowadzących kształcenie zawodowe: Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Białymstoku oraz z Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Białymstoku poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.

Planowane efekty: nabycie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez minimum 74 uczniów oraz 4 nauczycielki kształcenia zawodowego.

Liczba uczestników:  80 uczennic/uczniów i  4 nauczycielek

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do uczennic/uczniów i  nauczycielek, uczących się lub pracujących w mieście Białystok w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w:
1)  Policealnej Szkole Centrum Nauki  i Biznesu „Żak” w Białymstoku 
2) Policealnej Szkole Medycznej „Żak” w Białymstoku
 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

1) Staże zawodowe u pracodawców:
- Uczniowie - 600h/os.
- Nauczycielki - 40h/os.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
- stypendium stażowe w wysokości 1.942,50 zł brutto za każde 150h odbycia stażu (w łącznej kwocie 7.770,00 zł brutto za 600h stażu) – dot. uczniów
- szkolenie BHP
- badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu
- ubezpieczenie NNW

Osoba do kontaktu: Julita Magruk, tel. 573 310 829

Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 12P – I piętro) - na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony www.optimahrs.pl lub www.bialystok.zak.edu.pl, wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 12P – I piętro)
• prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Staż przepustką do sukcesu na rynku pracy”
• prześlij skan mailem na adres: jmagruk@optimahrs.pl