STAŻ PRZEPUSTKĄ DO SUKCESU NA RYNKU PRACY - EDYCJA III

Czas trwania projektu: marzec 2021r. – luty 2022r.
Termin rekrutacji: marzec 2021r. – grudzień 2021r.
Wartość projektu: 872 970,45 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 829 321,93 PLN


Cel projektu: nabycie kompetencji przez 93 uczniów (75K i 18M) oraz 5 nauczycieli kształcenia zawodowego (3K i 2M), uczących się lub pracujących w m. Białystok ze szkół policealnych prowadzących kształcenie zawodowe: Szkoły Policealnej CNiB Żak w Białymstoku z kierunków: Technik administracji, Technik archiwista, Technik BHP, Technik usług kosmetycznych, Florysta, Szkoły Policealnej Medycznej Żak w Białymstoku z kierunków: Technik masażysta i Szkoły Policealnej Opieki Medycznej  Żak w Białymstoku z kierunków: Opiekun medyczny, poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców, do końca II.2022r.

 


Liczba uczestników:  93 osoby (75 uczennic i 18 uczniów) oraz 5 nauczycieli kształcenia zawodowego (3 nauczycielki i 2 nauczycieli)


Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do uczennic/uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego, uczących się lub pracujących w mieście Białystok w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w:

1. Szkole Policealnej CNiB Żak w Białymstoku:
• Technik administracji,

• Technik archiwista,

• Technik BHP,

• Technik usług kosmetycznych,

• Florysta,

2. Szkole Policealnej Medycznej Żak w Białymstoku:
• Technik masażysta,

3. Szkole Policealnej Opieki Medycznej Żak w Białymstoku:
• Opiekun medyczny.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1. Staże zawodowe u pracodawców:
• Uczennice/Uczniowie – 150, 300, 450 600 lub 900h/os.
• Nauczyciele - 40h/os.


W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
• stypendium stażowe w wysokości 2 080,38zł za każde 150h odbycia stażu – dotyczy uczniów
• możliwość uzyskania refundacji kosztów zakupu odzieży roboczej, eksploatacji materiałów i narzędzi
• szkolenie BHP
• badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu
• ubezpieczenie NNW

 


Informacje ogólne: tel. 797 628 947, staz@optimahrs.pl
Osoba do kontaktu: Aneta Jarocka - Makar, tel. 798 830 740 ajarocka@optimahrs.pl

 

Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (OPTIMA HRS, Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22) - na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony www.optimahrs.pl , wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (OPTIMA HRS, Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
• prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Staż przepustką do sukcesu na rynku pracy – edycja III”
• prześlij skan mailem na adres: staz@optimahrs.pl