Staże zawodowe dla uczniów Policealnej Szkoły Żak w Łomży przepustką do sukcesu na rynku pracy

Czas trwania projektu: listopad 2018 - czerwiec 2019

Wartość projektu: 446 646,35 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 379 649,40 PLN

Liczba uczestników: 39 (37 uczniów i 2 nauczycielki)

Cel projektu: nabycie do końca czerwca 2019r. kompetencji zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy przez 37 uczniów (30K i 7M) oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 2 nauczycielki kształcenia zawodowego uczących się lub pracujących na terenie m. Łomża w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Łomży (szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe), z kierunków: Technik rachunkowości, Technik informatyk, Rejestratorka medyczna, Biomasażysta, Opiekun medyczny, Technik usług kosmetycznych, Technik turystyki wiejskiej, Florysta, Technik BHP, Technik administracji.

Planowane efekty: nabycie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez minimum 34 uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez 2 nauczycielki kształcenia zawodowego.

Kto może wziąć udział w projekcie: uczniowie i nauczycielki ze Szkoły Policealnej ŻAK w Łomży z kierunków: Technik rachunkowości, Technik informatyk, Rejestratorka medyczna, Biomasażysta, Opiekun medyczny, Technik usług kosmetycznych, Technik turystyki wiejskiej, Florysta, Technik BHP, Technik administracji  uczący się lub pracujący na terenie m. Łomża, zamieszkujący woj. podlaskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1.    Staże zawodowe u pracodawców:

  • Uczniowie odbędą staże w wymiarze 600h - staże odpowiadające kierunkowi kształcenia będą wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego oraz będą organizowane w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu.
  • Nauczycielki odbędą staże w wymiarze 40h – staże zawodowe przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych w kontekście podstawy programowej, przybliżenia realnych warunków pracy w danej instytucji, dostosowania wiedzy i umiejętności do standardów panujących w realnych warunkach pracy, zwiększenia korelacji między systemem kształcenia zawodowego a oczekiwaniami pracodawców w stosunku do absolwentów szkół zawodowych, weryfikacji dotychczasowej wiedzy i umiejętności nauczycieli z obowiązującą praktyką.

Przed przystąpieniem do staży zarówno uczniowie jak i nauczycielki zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. Dodatkowo uczniowie przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu oraz wezmą udział w szkoleniu BHP.


Wszyscy uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1.979,46 zł brutto za każde 150h odbycia stażu (od tej kwoty potrącone zostaną niezbędne składki ZUS w zależności od statusu uczestnika), w łącznej kwocie 7.917,84 zł brutto.

Osoba do kontaktu: Magdalena Grassmann kom. 504 413 029


Jak zapisać się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Łomża, ul. Dworna 1 lok. 4). Na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia.
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

  • dostarcz osobiście do Biura Projektu (Łomża, ul. Dworna 1 lok. 4)
  • prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Staże zawodowe dla uczniów Policealnej Szkoły Żak w Łomży przepustką do sukcesu na rynku pracy”
  • prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl