Staże zawodowe dla uczniów Policealnej Szkoły Żak w Łomży przepustką do sukcesu na rynku pracy – edycja II

 

 

Czas trwania projektu: styczeń 2020r. – sierpień 2020r.
Termin rekrutacji: styczeń 2020r. – czerwiec 2020r.
Wartość projektu: 454 380,72 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 431 420,72 PLN

 

Cel projektu: nabycie do końca VIII.2020r. kompetencji przez 43 uczniów (33K i 10M) oraz 3 nauczycieli kształcenia zawod. (2K i 1M), uczących się lub pracujących w m. Łomża ze szkół policealnych prowadzących kształcenie zawod.: Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Łomży z kierunków: Technik rachunkowości, Technik informatyk, Technik usług kosmetycznych, Technik turystyki wiejskiej i Policealnej Szkoły Prawno-Administracyjnej ŻAK w Łomży z kierunku: Technik administracji, poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.

Liczba uczestników:  47 osób (36 uczennic i 11 uczniów) oraz 3 nauczycieli kształcenia zawodowego (2 nauczycielki i 1 nauczyciel)

 

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do uczennic/uczniów i  nauczycieli, uczących się lub pracujących w mieście Łomża w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w:

1. Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Łomży na kierunkach:
- Technik usług kosmetycznych
- Technik Informatyki
- Technik rachunkowości
- Technik Turystyki Wiejskiej

2. Szkole Policealnej Prawno-Administracyjnej „Żak” w Łomży na kierunku:
- Technik Administracji

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1) Staże zawodowe u pracodawców:
- Uczennice/Uczniowie - 450h/os.
- Nauczyciele - 40h/os.

 

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
- stypendium stażowe w wysokości 2 080,38zł za każde 150h odbycia stażu – dot. uczniów
- szkolenie BHP
- badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu
- ubezpieczenie NNW

Osoba do kontaktu: Aneta Jarocka-Makar, tel. 798 830 740 ajarocka@optimahrs.pl

 

Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Szkoła Żak, Łomża, ul. Dworna 1 lok. 4) lub do biura Organizatora Projektu  (OPTIMA HRS, Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22) - na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia

2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony www.optimahrs.pl lub https://lomza.zak.edu.pl wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (Szkoła Żak, Łomża, ul. Dworna 1 lok. 4) lub do biura Organizatora Projektu  (OPTIMA HRS, Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
• prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Staże zawodowe dla uczniów Policealnej Szkoły Żak w Łomży przepustką do sukcesu na rynku pracy – edycja II”
• prześlij skan mailem na adres: ajarocka@optimahrs.pl