Wysokiej jakości staże dla uczniów Szkoły Policealnej Żak w Suwałkach

 

Czas trwania projektu: listopad 2018 - czerwiec 2019

Wartość projektu: 446 646,35 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 379 649,40 PLN

Liczba uczestników: 39 (37 uczniów i 2 nauczycielki)

Cel projektu: nabycie do końca czerwca 2019r. kompetencji zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy przez 37 uczniów (30K i 7M) oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 2 nauczycielki kształcenia zawodowego uczących się lub pracujących na terenie m. Suwałki w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Suwałkach (szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe), z kierunków: Opiekunka środowiskowa, Technik rachunkowości, Technik administracji, Technik informatyk, Rejestratorka medyczna, Technik usług kosmetycznych, Technik BHP, Technik turystyki wiejskiej, Florysta, Dekorator wnętrz, Wizażystka/stylistka, Agent celny, Pracownik socjalny, Manikiurzystka, Konsultant ds. dietetyki, Trener personalny, Instruktor ds. terapii uzależnień, Grafika komputerowa, Masaż z elementami SPA. 

Planowane efekty: nabycie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez minimum 34 uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez 2 nauczycielki kształcenia zawodowego. 

Kto może wziąć udział w projekcie: uczniowie i nauczycielki ze Szkoły Policealnej ŻAK w Suwałkach z kierunków: Opiekunka środowiskowa, Technik rachunkowości, Technik administracji, Technik informatyk, Rejestratorka medyczna, Technik usług kosmetycznych, Technik BHP, Technik turystyki wiejskiej, Florysta, Dekorator wnętrz, Wizażystka/stylistka, Agent celny, Pracownik socjalny, Manikiurzystka, Konsultant ds. dietetyki, Trener personalny, Instruktor ds. terapii uzależnień, Grafika komputerowa, Masaż z elementami SPA uczący się lub pracujący na terenie m. Suwałki, zamieszkujący woj. podlaskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1.    Staże zawodowe u pracodawców:

  •   Uczniowie odbędą staże w wymiarze 600h - staże odpowiadające kierunkowi kształcenia będą wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego oraz będą organizowane w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu.
  •   Nauczycielki odbędą staże w wymiarze 40h – staże zawodowe przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych w kontekście podstawy programowej, przybliżenia realnych warunków pracy w danej instytucji, dostosowania wiedzy i umiejętności do standardów panujących w realnych warunkach pracy, zwiększenia korelacji między systemem kształcenia zawodowego a oczekiwaniami pracodawców w stosunku do absolwentów szkół zawodowych, weryfikacji dotychczasowej wiedzy i umiejętności nauczycieli z obowiązującą praktyką.

Przed przystąpieniem do staży zarówno uczniowie jak i nauczycielki zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. Dodatkowo uczniowie przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu oraz wezmą udział w szkoleniu BHP.


Wszyscy uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1.979,46 zł brutto za każde 150h odbycia stażu (od tej kwoty potrącone zostaną niezbędne składki ZUS w zależności od statusu uczestnika), w łącznej kwocie 7.917,84 zł brutto.

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Grassmann kom. 504 413 029


Jak zapisać się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Suwałki, ul. Muzyczna 10). Na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia.
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

  • dostarcz osobiście do Biura Projektu (Suwałki, ul. Muzyczna 10)
  • prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Wysokiej jakości staże dla uczniów Szkoły Policealnej Żak w Suwałkach”
  • prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl