Kadry i Płace

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy w dziale kadrowo-płacowym polegającej na:

 • nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
 • umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania

Opiekun dzienny

Cel szkolenia:
 • Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu opiekuna dziennego, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, -  link do listy zatwierdzonych programów.
 • Wzmocnienie pozycji na

Asystent Rodziny

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie asystenta rodziny, wzmocnienie umiejętności interpersonalnych niezbędnych do wykonywania zawodu, zapoznanie uczestników z podstawami formalno-prawnymi oraz sposobami efektywnej pracy z rodziną.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Cel szkolenia:

Dzięki uczestnictwie w kursie nauczysz się:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności

Aktywne poszukiwanie pracy

Cel szkolenia:

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące wiadomości:

 • jak być skutecznym w poszukiwaniu pracy
 • jak napisać dobre CV i list motywacyjny
 • czym są agencje zatrudnienia i w jaki sposób można z nimi współpracować
 • jak optymalnie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • pozna tajniki mowy ciała i autoprezentacji

ABC działalności gospodarczej – jak rozpocząć i prowadzić własną firmę

Cel szkolenia:
 • Nabycie wiedzy z zakresu otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (ABC działalności gospodarczej).
 • Nabycie umiejętności identyfikacji najkorzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej i rodzajów opodatkowania.
 • Omówienie krok po kroku etapów rejestrowania firmy wraz z wypełnieniem niezbędnych formularzy.
 • Weryfikacja własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem mającym doświadczenie w pracy

Trening asertywności

Cel szkolenia:
 • Zadbanie o swoje prawa i interesy.
 • Rozwinięcie umiejętności asertywnych zachowań na co dzień.
 • Nauka wyrażania uczuć negatywnych bez ranienia innych.
 • Zwiększenie poczucia pewności siebie poprzez asertywne myślenie

Zarządzanie budżetem domowym

Cel szkolenia:
 • Nabycie umiejętności umiejętnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny.
 • Pozyskanie wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej.
 • Uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych (Zarządzanie budżetem domowym).
 • Nabycie wiedzy jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach.
 • Poznanie metod redukcji wydatków aby przestać co miesiąc tracić zbędne pieniądze.

Nowatorskie metody pracy z dzieckiem do lat 3

Cel szkolenia:
 • Uaktualnienie wiedzy, zdobycie nowych kwalifikacji i poznanie nowych trendów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

Skuteczna sprzedaż – sprzedawać więcej i efektywniej

Cel szkolenia:

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące wiadomości:

 • wiedzę na temat roli jego samego w procesie sprzedaży, oraz klienta,
 • jak reagować na zastrzeżenia i trudne sytuacje wynikające z obsługi klienta.

Umiejętności:

 • Wypracowanie umiejętności oraz dostarczenie narzędzi prowadzących do wypracowania skutecznych, indywidualnych technik efektywnej sprzedaży.

Strony