Aktywne poszukiwanie pracy

Cel szkolenia: 

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące wiadomości:

  • jak być skutecznym w poszukiwaniu pracy
  • jak napisać dobre CV i list motywacyjny
  • czym są agencje zatrudnienia i w jaki sposób można z nimi współpracować
  • jak optymalnie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • pozna tajniki mowy ciała i autoprezentacji
Program szkolenia: 

1. Aktywne metody poszukiwania pracy

Omówienie problemów na jakie napotykają uczestnicy warsztatów w  procesie poszukiwania pracy, określenie swoich mocnych i słabych stron,  aktywne i pasywne metody poszukiwania pracy, praktyczne wskazówki dotyczące poszukiwania pracy.

2. Dokumenty aplikacyjne

Omówienie struktury CV i listu motywacyjnego na przykładowych dokumentach aplikacyjnych, najczęściej popełniane błędy przy pisaniu CV i listu motywacyjnego.

3. Współpraca z agencjami zatrudnienia

Rodzaje agencji zatrudnienia, opłaty pobierane przez agencje zatrudnienia, sprawdzanie wiarygodności agencji zatrudnienia, współpraca z agencjami zatrudnienia.

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, metody radzenia sobie ze stresem.

5. Techniki autoprezentacji

Mowa ciała, techniki wchodzenia przez drzwi, jak przeprowadzić profesjonalną rozmowę w sprawie pracy przez telefon, strój, makijaż, fryzura – jak zrobić pierwsze dobre wrażenie.

Metody prowadzenia zajęć: 

Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną, m.in. poprzez zastosowanie zróżnicowanych form: ćwiczenie, case study, dyskusja, burza mózgów, test autodiagnostyczny, gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia dramowe – odgrywanie ról, oraz praca własna.

Trener: 

Kinga Koronkiewicz

Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku, o specjalności Organizacja i Zarządzanie. Od ponad 10 lat  prowadzi agencję zatrudnienia oraz firmę szkoleniową. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem i wdrożeniem procedur rekrutacyjnych, przeprowadzaniem  rozmów kwalifikacyjnych,  sprawami kadrowymi, księgowymi, działaniami marketingowymi. Koordynowała projektami finansowanymi ze środków EFS w ramach, których zostało przeszkolonych 490 osób. Posiada   13 –letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i 5 – letnie doświadczenia w pracy trenera,

Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piękna 5 lok. 25, 15 – 282 Białystok

Cena szkolenia: 490 zł netto (+VAT 23%) = 602,70 zł brutto

  • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
  • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

W cenę szkolenia wliczone są:

  • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
  • Komplet materiałów szkoleniowych.
  • Przerwy kawowe w trakcie szkolenia.