Nowatorskie metody pracy z dzieckiem do lat 3

Cel szkolenia: 
 • Uaktualnienie wiedzy, zdobycie nowych kwalifikacji i poznanie nowych trendów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
Program szkolenia: 

I. METODY NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI DO LAT 3 (40 GODZIN)

 • Główne założenie metodyczne: Im wcześniej – tym łatwiej!
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka w przedziale wiekowym 1-3 i jego znaczenie dla metodyki nauczania języka angielskiego.
 • Wstęp do metodyki nauczania języka angielskiego z ukierunkowaniem na przedział wiekowy 1-3.
 • Język Angielski – fakty.
 • Zakres materiału leksykalno-gramatycznego będącego treścią materiałów do nauki i testowania języka angielskiego dla dzieci do  lat 3 i starszych.
 • Rodzaje pomocy naukowych i ich przykłady.
 • Rodzaje aktywności podczas zajęć i rodzaje pracy domowej.
 • Lekcja pokazowa zaprezentowana przez osobę prowadzącego.
 • Seria prezentacji przeprowadzona przez uczestników szkolenia.


II.    TECHNIKI MASAŻU DZIECI (40 godzin)

 • Ocena jakości i ilości ruchu u dziecka w ułożeniu na brzuchu.
 • Ocena jakości i ilości ruchu u dziecka w ułożeniu na plecach.
 • Tablice anatomiczne – układ kostny, mięśniowy, naczyniowo-tętniczy, naczyniowo-żylny.
 • Masaż – siła dotyku.
 • Masaż Shantala.

III.    METODY ZABAW STYMULUJĄCE ROZWÓJ DZIECKA DO LAT 3 (40 godzin)

 • Przegląd wierszyków, wyliczanek, piosenek.
 • Zabawy ruchowe, taniec grupowy.
 • Zabawy paluszkowe, dziecięce masażyki.
 • Zabawy relaksacyjne.
 • Koncepcja edukacji muzycznej C. Orffa.
 • Wykorzystanie gestodźwięków w pracy z grupą.
 • Zabawy z rekwizytami.
 • Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss.
 • Wybrane techniki C. Freineta.
 • Zajęcia otwarte i plenerowe.
 • Biblioterapia, bajki muzyczne.

IV.    METODY PRACY Z DZIECKIEM WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ KONCENTRACJI UWAGI I PAMIĘCI (40 godzin)

 • Ćwiczenia doskonalące sprawność motoryki małej, koordynację wzrokowo – ruchową, orientację przestrzenną oraz znajomość schematu ciała, koncentrację uwagi, pamięć oraz słuch fonetyczny.
 • Komunikacja, pamięć i koncentracja uwagi.
 • Edukacja jako synchronizacja dziecka z grupą społeczną. Rola opiekuna i wychowawcy w rozwoju dziecka.
 •  „Kinezjologia – gimnastyka mózgu” – trening pamięci.
 • Ćwiczenia systemu Dennisona i ich wpływu na pracę umysłu.
 • Ćwiczenia rozciągające, energetyzujące.
 • Ćwiczenia pogłębiające pozytywną postawę.
 •  „Tensegrity” System ćwiczeń C. Castanedy.

V.    METODY RADZENIA SOBIE Z AGRESJĄ U DZIECI (8 godzin).

 • Uwarunkowania i formy zachowań agresywnych, oraz przyczyny i skutki agresji.
 • Rozwój kompetencji społecznych i empatii.
 • Wspieranie poczucia własnej wartości.
 • Gry i zabawy interakcyjne przeciwko agresji.
 • Metody na kontrolę złości u dziecka.


VI.    METODY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MOWY U DZIECI (8 godzin).

 • Etapy rozwoju mowy.
 • Zaburzenia komunikacji językowej i ich przyczyny.
 • Stymulowanie mowy dzieci do 3 roku życia.


VII.    BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI OPIEKUNÓW Z RODZICAMI (8 godzin).

 • Proces, metody i sposoby budowania relacji opiekunów z rodzicami.
 • Metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Zagadnienie związane z negocjacjami.
   
Metody prowadzenia zajęć: 

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji, ćwiczeń, warsztatów połączonych z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

Trener: 
 • Daniel Leszczyński
 • Marek Sewastianik
 • Ewa Drzemicka
 • Aneta Waszkiewicz
 • Dorota Matejko
   
Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia: 184 godziny (w weekendy)
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piękna 5 lok. 25, 15-282 Białystok
Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 12-15 osobowych.
Cena szkolenia: 2 460 zł netto (+VAT 23%) = 3 025,80 zł brutto.

 • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Przerwy kawowe w trakcie szkolenia.