Opiekun osoby starszej z modułem jęz. niemieckiego

Cel szkolenia: 
 • nabycie wiedzy z zakresu usług opiekuńczych, podstaw rehabilitacji i masażu, podstaw z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,  pozwalających na podjęcie pracy w charakterze opiekuna osób starszych i chorych;
 • nabycie umiejętności profesjonalnej opieki nad osobami starszymi i chorymi oraz porozumiewania się w języku niemieckim w stopniu umożliwiającym komunikację w zakresie podstawowych czynności pielęgnacyjnych i funkcjonowania przy osobie starszej, rozumiejąc i zaspokajając jej potrzeby;
   
Program szkolenia: 
 • Język niemiecki dla opiekunów  (100 godzin)

Słownictwo z autoprezentacji, dom i jego wnętrze, otoczenie, zakupy, w podróży, pytanie o drogę, przygotowywanie posiłków, zdrowie i samopoczucie podopiecznego, opieka nad osobą starszą i chorą.
 

 • Socjomedyczne aspekty usług opiekuńczych (16 godzin)

Specyfika sytuacji życiowej osób starszych, aspekty psychomedyczne, podstawy dietetyki seniora, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 

 • Rehabilitacja (32 godziny)

Podstawy rehabilitacji, rehabilitacja geriatryczna i osób niepełnosprawnych, pooperacyjna i pochorobowa, podstawy masażu.

 

 • Pielęgnacja seniora (32 godziny)

Toaleta ciała osoby obłożnie chorej, profilaktyka odleżyn i odparzeń, pierwsza pomoc przedmedyczna, wykonywanie pomiarów parametrów życiowych.

 

 • Zajęcia praktyczne w domu opieki społecznej (70 godzin)

Wykonywanie zleconych przez pracowników domu opieki zadań takich jak: wspieranie podopiecznego w codziennych czynnościach - toaleta i pielęgnacja, ubieranie, przygotowywanie posiłków, podawanie lekarstw, spędzanie czasu, dbanie o dobre samopoczucie.
 

Metody prowadzenia zajęć: 

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji, wykładów oraz warsztatów połączonych z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki. Praktyka zawodowa będzie realizowana w domu opieki społecznej.

Trener: 
 • Karolina Doroszko
 • Marek Sewastianik
 • Małgorzata Tymińska
   
Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia:  250 godzin łącznie, w tym 70 godzin zajęć praktycznych.
 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.
Miejsce realizacji szkolenia:
⦁    teoretycznego - Białystok, ul. Piękna 5 lok. 25
⦁    praktycznego - Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Białystok, ul. Proletariacka 8
Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 12-15 osobowych.
Cena szkolenia: 2 490 zł netto (+VAT 23%) = 3 062,70 zł brutto.

 • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Przerwy kawowe w trakcie szkolenia.