Skuteczna sprzedaż – sprzedawać więcej i efektywniej

Cel szkolenia: 

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące wiadomości:

 • wiedzę na temat roli jego samego w procesie sprzedaży, oraz klienta,
 • jak reagować na zastrzeżenia i trudne sytuacje wynikające z obsługi klienta.

Umiejętności:

 • Wypracowanie umiejętności oraz dostarczenie narzędzi prowadzących do wypracowania skutecznych, indywidualnych technik efektywnej sprzedaży.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Skuteczna sprzedaż uczestnik:

 • Pozna różnicę między świadomością uczuć własnych a świadomością uczuć klienta/ innych ludzi, dzięki czemu zwiększy swoje szanse na pozyskanie klienta.
 • Pozna metody, za pomocą których skutecznie przekona innych.
 • Posiądzie wiedzę pozyskania i utrzymania klienta.
 • Dowie się jak być sprzedawcą wiarygodnym w oczach klienta.
 • Nauczy się korzystać ze słów-kluczy, dzięki którym skutecznej wpłynie na klienta.
 • Nauczy się reagować na obiekcje (zastrzeżenia) klienta, oraz pozna mechanizm pojawiania się oporów ze strony klienta.


 

Program szkolenia: 

1. Rola sprzedawcy w procesie sprzedaży
Określenie swojego potencjału, poznanie swojego profilu sprzedawcy, testy kompetencyjne, kwestionariusze, zadania indywidualne oraz grupowe n/t np.: poczucia własnej wartości, motywacja, przekonania, moje nastawienie, wartości, cele w pracy handlowca.


2. Doskonalenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Mowa ciała, zadania na pytania otwarte i zamknięte, rodzaje pytań, konstrukcja udzielania feedbacku, zdania słowa klucze w obsłudze klienta- pożądane zwroty, oraz zakazane, ćwiczenia na aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, blokady w komunikacji oraz z czego one wynikają.


3. Psychologia klienta
Typologia klienta oraz podejmowanie decyzji zakupowych, metody i narzędzia sondowania profilu i potrzeb klienta.


4. Prospecting – czyli sztuka łowienia klientów
Poznanie metod i działań zmierzających do wyszukania potencjalnego klienta, oraz zapoznanie się z zagadnieniem cross-sellingu, oraz up-sellingu.


5. Rozmowa handlowa
Struktura rozmowy handlowej, etapy analizy potrzeb, format sprzedażowy: AIDA, PCK.


6. Trudne sytuacje w kontakcie z klientem
Moja reakcja na obiekcje klienta, z czego one wynikają, jak im zapobiegać, asertywność w kontakcie z trudnym klientem, komunikat FUO, rola i znaczenie komunikatu JA.


7. Budowanie długofalowych relacji z klientem
Tzw. dobry kontakt, znaczenie pierwszego wrażenia, kreowanie profesjonalnego wizerunku-psychologia koloru w biznesie, kanony dyskrecji, uprzejmości i grzeczności (klient polski i międzynarodowy), klient lojalny i zadowolony, jak utrzymać dotychczasowych klientów.
 

Metody prowadzenia zajęć: 

Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną, m.in. poprzez zastosowanie zróżnicowanych form: ćwiczenie, case study, dyskusja, burza mózgów, test autodiagnostyczny, gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia dramowe – odgrywanie ról, oraz praca własna.
 

Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
Cena szkolenia: 1 450 zł netto (+VAT 23%) = 1 783,50 zł brutto.

 • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Przerwy kawowe w trakcie szkolenia.