Trening asertywności

Dzięki temu szkoleniu: 
 • Rozpocznie się Twoja przemiana w człowieka asertywnego.
 • Uzyskasz pewność siebie w trudnych sytuacjach.
 • Nauczysz się mówić NIE osobom, które mogą chcieć Cię wykorzystać.
 • Przestaniesz wszystkich za wszystko przepraszać.
 • Będziesz potrafił wyrazić swoją złość nie raniąc innych.
 • Poznasz prawa człowieka asertywnego i zaczniesz je stosować.
 • Wyrazisz swoją opinię pewnie i stanowczo.
 • Przeprowadzisz wewnętrzny monolog, który pozwoli Ci lepiej poznać siebie i odblokuje asertywne zachowania.
Cel szkolenia: 
 • Zadbanie o swoje prawa i interesy.
 • Rozwinięcie umiejętności asertywnych zachowań na co dzień.
 • Nauka wyrażania uczuć negatywnych bez ranienia innych.
 • Zwiększenie poczucia pewności siebie poprzez asertywne myślenie
Program szkolenia: 
 • Czym jest asertywność?

Uzgodnienie definicji i rozwianie wątpliwości.

 • Postawa agresywna, bierna i asertywna

Jak odróżnić zachowania nieasertywne od asertywnych, twoja mapa asertywności -test na asertywność.

 • Prawa Fensterheima

Określenie terytorium psychologicznego, kłopoty z odmawianiem a asertywna odmowa, 5 praw Fensterheima.

 • Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych

Bariery obrony swoich praw, do czego mamy prawo i dokąd dochodzi granica, na czym się koncentrujesz?

 • Asertywne przyjmowanie ocen

Nieskuteczne agresywne lub uległe techniki, techniki, które powodują zachowanie szacunku, zamiana oceny na opinię, naturalne reagowanie na pochwały.

 • Reagowanie na krytykę i atak

Sytuacje niejednoznaczne i trudne, rozpoznanie takich sytuacji i zastosowanie odpowiedniej techniki.

 • Wyrażanie uczuć pozytywnych
 • Wyrażanie uczuć negatywnych

Agresywne wyrażanie gniewu, pasywny sposób reakcji, przeciwstawna asertywna postawa, komunikat JA, procedura stopniowania reakcji P.Butler do zmiany niepożądanej sytuacji.

 • Wyrażanie własnych opinii i przekonań

Postawy wg Thomasa Harrisa, co robią ludzie aby mieć zawsze rację lub czuć się „w porządku” wobec innych, problemy w ujawnianiu swojej opinii, rozmowa w duchu asertywności – podstawowe zasady.

 • Moje wewnętrzne monologi

Blokady asertywnych zachowań, zdemaskowanie wewnętrznego krytyka, zamiana zdań i przekonań z nieasertywnych na pro-asertywne

 • Wybrane techniki asertywne

Zdarta płyta, z treści na proces, chwila na oddech, odłożenie na później.

 • Auto akceptacja i pozytywne myślenie jako podstawa bycia asertywnym
Metody prowadzenia zajęć: 

Trening asertywności będzie łączyć część teoretyczną z praktyczną, m.in. poprzez zastosowanie zróżnicowanych form: ćwiczenie, case study, odgrywanie ról przez uczestników szkolenia, dyskusja, burza mózgów, gra symulacyjna, łamigłówki, kwestionariusze, ćwiczenia dramowe.

Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piękna 5 lok. 25, 15-282 Białystok

Cena szkolenia: 1 450 zł netto (+VAT 23%) = 1 783,50 zł brutto.

Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Przerwy kawowe w trakcie szkolenia.