Zarządzanie budżetem domowym

Cel szkolenia: 
 • Nabycie umiejętności umiejętnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny.
 • Pozyskanie wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej.
 • Uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych (Zarządzanie budżetem domowym).
 • Nabycie wiedzy jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach.
 • Poznanie metod redukcji wydatków aby przestać co miesiąc tracić zbędne pieniądze.
Program szkolenia: 

I –  Jak zarządzać budżetem domowym

 • Jak kontrolować wydatki.
 • Definiowanie źródeł niekontrolowanych wypływów.
 • Klasyfikacja i funkcje wydatków.
 • Oszczędzanie na zakupach.
 • Oszczędzanie na telefonach.
 • Oszczędzanie energii.
 • Oszczędzanie wody.
 • Oszczędzanie ogrzewania.

II – Planowanie i kontrolowanie wydatków

 • Przykładowy budżet domowy.
 • Warsztaty tworzenia indywidualnych budżetów domowych.
 • Omówienie przykładowych budżetów, sugerowane zmiany.
 • Kontrola przepływów gotówki i jej zmienność w czasie.

III – Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu budżetem domowym.
 • Wnioski uczestników szkolenia.
 • Wręczenie certyfikatów.
Metody prowadzenia zajęć: 

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów połączonych z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

Trener: 

Kinga Koronkiewicz

Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku, o specjalności Organizacja i Zarządzanie. Od ponad 10 lat  prowadzi agencję zatrudnienia oraz firmę szkoleniową. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem i wdrożeniem procedur rekrutacyjnych, przeprowadzaniem  rozmów kwalifikacyjnych,  sprawami kadrowymi, księgowymi, działaniami marketingowymi. Koordynowała projektami finansowanymi ze środków EFS w ramach, których zostało przeszkolonych 490 osób. Posiada   13 –letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i 5 – letnie doświadczenia w pracy trenera,

Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piękna 5 lok. 25, Białystok

Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.

Cena szkolenia: 490 zł netto (+VAT 23%) = 602,70 zł. brutto.

Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Przerwy kawowe w trakcie szkolenia.