TRENERZY

KINGA KORONKIEWIECZ

Kinga Koronkiewicz

Z wykształcenia jest ekonomistką. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku, o specjalności Organizacja i Zarządzanie. Od ponad 10 lat  prowadzi agencję zatrudnienia oraz firmę szkoleniową. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem i wdrożeniem procedur rekrutacyjnych, przeprowadzaniem  rozmów kwalifikacyjnych, ...

Daniel Leszczyński

Z wykształcenia jest mgr filologii angielskiej. Ukończył Wydział Anglistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Pracował w charakterze nauczyciela języka angielskiego w Centrum Nauki Języka Angielskiego Metodą Callana „Akces” w Chełmie, w Zespole Szkół Społecznych w Chełmie, w Zespole Szkół...

EWA DRZEMICKA

Ewa Drzemicka

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną na Uniwersytecie Warszawskim (filia w Białymstoku), Podyplomowe Studium Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Podyplomowe Studium Organizacja i Zarządzanie Oświatą na WSAP w Białymstoku, Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa na Akademii...

DOROTA MATEJKO

Dorota Matejko

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki specjalnej. Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności rewalidacja głuchych i niedosłyszących oraz studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, podyplomowe studia z  zakresu neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studium Terapii Osób Jąkających Się, posiada...

MAREK SEWASTIANIK

Marek Sewastianik

Z wykształcenia jest mgr fizjoterapii. Ukończył studia licencjackie na Wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, podyplomowe studia pedagogiczne w NPSP W Białymstoku oraz studia podyplomowe dla lekarzy i mgr fizjoterapii na Warszawskim oddziale Sutherland College of...

MONIKA NOWAKOWSKA

Monika Nowakowska

Z wyksztalcenia jest mgr pedagogiki. Ukonczyla Pedagogike Resocjalizacyjna w Wyzszej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej w Wszechnicy Polskiej TWP w Warszawie. Wziela udzial w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach, min. ,,Pomoc psychologiczno-pedagogiczna", ,,Zabawy i cwiczenia sluchowe i fonacyjne...

MARIA KAZBERUK

Maria Kazberuk

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, warsztatach i konferencjach, min. „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”, „Metoda Marii Montessori”, „Kreatywne spotkania z rodzicami”, „Nowe spojrzenie na...

ANETA WASZKIEWICZ

Aneta Waszkiewicz

Z wykształcenia jest mgr psychologii. Ukończyła Wydział Nauk o Wychowaniu w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi organizowane przez WOAK i WSFiZ w Białymstoku oraz kurs dający uprawnienia pedagogiczne organizowany przez CEN. Przeszła kurs...

MAŁGORZATA TYMIŃSKA

Małgorzata Tymińska

Z wykształcenia jest mgr położnictwa i mgr pedagogiki. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania Zdrowiem Publicznym. Otrzymała tytuł nadany przez Komitet Upowszechnienia Karmienia Piersią w Warszawie...

GRAŻYNA JANISZEWSKA

Grażyna Janiszewska

Z wykształcenia jest mgr pielęgniarstwa. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii  Grzegorzewskiej w Warszawie oraz instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny arteterapii organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego....