Małgorzata Tymińska

MAŁGORZATA TYMIŃSKA

Z wykształcenia jest mgr położnictwa i mgr pedagogiki. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania Zdrowiem Publicznym. Otrzymała tytuł nadany przez Komitet Upowszechnienia Karmienia Piersią w Warszawie Certyfikowany Doradca Laktacyjny (CDL) i ukończyła kurs kwalifikacyjny położnych rodzinnych.

Od ponad 25 lat zajmuje się położnictwem. Ukończyła wiele certyfikowanych szkoleń i uczestniczyła w wielu konferencjach (w tym międzynarodowych) w zakresie pracy w szkole rodzenia i udzielania porad laktacyjnych. Wieloletnie doświadczenie zdobyła także poprzez prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych - w szpitalach i poradniach - z uczniami Studium Medycznego, Szkoły Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych i studentami Akademii Medycznej na oddziałach: sala porodowa, blok operacyjny, ginekologia, oddział dziecięcy, położniczo-noworodkowy, patologia noworodka, patologia ciąży.

Współpracowała z OPTIMA HRS przy pięciu projektach, prowadząc zajęcia szkoleniowe z zakresu pielęgnowania dziecka i socjomedycznych aspektów usług opiekuńczych. Łącznie zrealizowała 672 godziny szkoleniowe, w których udział wzięło 565 uczestników szkoleń.

TRENERZY

MAŁGORZATA TYMIŃSKA

Z wykształcenia jest mgr położnictwa i mgr pedagogiki. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia...

DOROTA MATEJKO

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki specjalnej. Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności rewalidacja głuchych i niedosłyszących oraz studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie,...

KINGA KORONKIEWIECZ

Z wykształcenia jest ekonomistką. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku, o specjalności Organizacja i Zarządzanie. Od ponad 10 lat  prowadzi agencję zatrudnienia oraz...

MARIA KAZBERUK

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, warsztatach...

EWA DRZEMICKA

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną na Uniwersytecie Warszawskim (filia w Białymstoku), Podyplomowe Studium Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie na Akademii Pedagogiki...

MONIKA NOWAKOWSKA

Z wyksztalcenia jest mgr pedagogiki. Ukonczyla Pedagogike Resocjalizacyjna w Wyzszej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej w Wszechnicy Polskiej TWP w...

ANETA WASZKIEWICZ

Z wykształcenia jest mgr psychologii. Ukończyła Wydział Nauk o Wychowaniu w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania...

GRAŻYNA JANISZEWSKA

Z wykształcenia jest mgr pielęgniarstwa. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii ...

MAREK SEWASTIANIK

Z wykształcenia jest mgr fizjoterapii. Ukończył studia licencjackie na Wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,...

Z wykształcenia jest mgr filologii angielskiej. Ukończył Wydział Anglistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Pracował w charakterze nauczyciela...